مشهد112 - مشارکت ش مشهد112-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی مشهد112
نماد 30 رقمی مشارکت ش مشهد112-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد SH4Q1
کد 12 رقمی نماد IRB5SH4M01C1
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مشارکت ش مشهد112-3ماهه18%
نام لاتین شرکت Mashhad SH M112
کد 4 رقمی شرکت SH4M
کد 12 رقمی شرکت IRB5SH4M01C5
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه پیمانکاری صنعتی
زیرگروه ساختمان و مهندسی عمران