آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی جم2
نماد 30 رقمی پتروشیمی جم
کد 5 رقمی نماد PJMZ2
کد 12 رقمی نماد IRO1PJMZ0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت پتروشیمی جم
نام لاتین شرکت Jam Petr.
کد 4 رقمی شرکت PJMZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1PJMZ0007
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود