رمپنا2 - گروه مپنا (سهامی عام)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی رمپنا2
نماد 30 رقمی گروه مپنا (سهامی عام)
کد 5 رقمی نماد MAPN2
کد 12 رقمی نماد IRO1MAPN0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت گروه مپنا (سهامی عام)
نام لاتین شرکت MAPNA
کد 4 رقمی شرکت MAPN
کد 12 رقمی شرکت IRO1MAPN0000
بازار بورس
کد تابلو 3
گروه خدمات فنی و مهندسی
زیرگروه فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط