هکگل306 - اختیارف ت کگل-7987-03/06/17

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی هکگل306
نماد 30 رقمی اختیارف ت کگل-7987-03/06/17
کد 5 رقمی نماد 36T01
کد 12 رقمی نماد IRS4GOLG3601
نوع اوراق اختیار فروش تبعی
نام شرکت اختیارف ت کگل-7987-03/06/17
نام لاتین شرکت GOLG-14030617-TM
کد 4 رقمی شرکت GOLG
کد 12 رقمی شرکت IRS4GOLG3601
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج آهن