زنجانح - ح. صنایع کشاورزی وکود زنجان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زنجانح
نماد 30 رقمی ح. صنایع کشاورزی وکود زنجان
کد 5 رقمی نماد ZNJX1
کد 12 رقمی نماد IRR7ZNJP0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح. صنایع کشاورزی وکود زنجان
نام لاتین شرکت Zanjan Co. -R
کد 4 رقمی شرکت ZNJP
کد 12 رقمی شرکت IRR7ZNJP0102
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن