عمیلگرد - سلف میلگرد آتیه خاورمیانه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی عمیلگرد
نماد 30 رقمی سلف میلگرد آتیه خاورمیانه
کد 5 رقمی نماد AA0Q1
کد 12 رقمی نماد IRBKAA001101
نوع اوراق اوراق مشارکت کالا
نام شرکت سلف میلگرد آتیه خاورمیانه
نام لاتین شرکت MilgerdAtiyehSalaf
کد 4 رقمی شرکت AA00
کد 12 رقمی شرکت IRBKAA001105
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه