عبهمن - سلف خودرووانت کارا تک کابین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی عبهمن
نماد 30 رقمی سلف خودرووانت کارا تک کابین
کد 5 رقمی نماد ABAH1
کد 12 رقمی نماد IRBKABAH03B1
نوع اوراق اوراق مشارکت کالا
نام شرکت سلف خودرووانت کارا تک کابین
نام لاتین شرکت Salaf Khodro Kara
کد 4 رقمی شرکت ABAH
کد 12 رقمی شرکت IRBKABAH03B0
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری