فخوز2 - فولاد خوزستان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فخوز2
نماد 30 رقمی فولاد خوزستان
کد 5 رقمی نماد FKHZ2
کد 12 رقمی نماد IRO1FKHZ0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت فولاد خوزستان
نام لاتین شرکت Khouz. Steel
کد 4 رقمی شرکت FKHZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1FKHZ0003
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه