اگ020619 - گام بانک صادرات ایران0206

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اگ020619
نماد 30 رقمی گام بانک صادرات ایران0206
کد 5 رقمی نماد AE151
کد 12 رقمی نماد IRB7AE150261
نوع اوراق اوراق بدهی
نام شرکت گام بانک صادرات ایران0206
نام لاتین شرکت AG BankSaderat0206
کد 4 رقمی شرکت AE15
کد 12 رقمی شرکت IRB7AE150265
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد