طخود1108 - اختیارف خودرو-2400-1401/11/12

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طخود1108
نماد 30 رقمی اختیارف خودرو-2400-1401/11/12
کد 5 رقمی نماد 9I581
کد 12 رقمی نماد IROFIKCO9581
نوع اوراق اختیار فروش
نام شرکت اختیارف خودرو-2400-1401/11/12
نام لاتین شرکت IKCO-O-14011112
کد 4 رقمی شرکت IKCO
کد 12 رقمی شرکت IROFIKCO9587
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری