زعف0110پ11 - زعفران0110نگین سحرخیز(پ)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زعف0110پ11
نماد 30 رقمی زعفران0110نگین سحرخیز(پ)
کد 5 رقمی نماد A0621
کد 12 رقمی نماد IRK1A0621101
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت زعفران0110نگین سحرخیز(پ)
نام لاتین شرکت Zaferan 0008-62
کد 4 رقمی شرکت A062
کد 12 رقمی شرکت IRK1A0621104
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه زیر گروه سایر محصولات غذایی