وگستر2 - گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وگستر2
نماد 30 رقمی گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
کد 5 رقمی نماد IRNZ2
کد 12 رقمی نماد IRO3IRNZ0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
نام لاتین شرکت Iranian Investment
کد 4 رقمی شرکت IRNZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3IRNZ0003
بازار فرابورس
کد تابلو 1
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی