وپاسار2 - بانک پاسارگاد

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وپاسار2
نماد 30 رقمی بانک پاسارگاد
کد 5 رقمی نماد BPAS2
کد 12 رقمی نماد IRO1BPAS0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت بانک پاسارگاد
نام لاتین شرکت S*Pasargad Bank
کد 4 رقمی شرکت BPAS
کد 12 رقمی شرکت IRO1BPAS0008
بازار بورس
کد تابلو 3
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی