کسعدیح - ح . کاشی‌ سعدی‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کسعدیح
نماد 30 رقمی ح . کاشی‌ سعدی‌
کد 5 رقمی نماد KSAX1
کد 12 رقمی نماد IRR1KSAD0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . کاشی‌ سعدی‌
نام لاتین شرکت Saadi Tile-R
کد 4 رقمی شرکت KSAD
کد 12 رقمی شرکت IRR1KSAD0103
بازار بورس
کد تابلو 3
گروه کاشی و سرامیک
زیرگروه تولید گل و سرامیک ساختمانی