زعف0210پ21 - زعفران0210نگین ملل(پ)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زعف0210پ21
نماد 30 رقمی زعفران0210نگین ملل(پ)
کد 5 رقمی نماد A0841
کد 12 رقمی نماد IRK1A08402A1
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت زعفران0210نگین ملل(پ)
نام لاتین شرکت Zaferan 0210-84
کد 4 رقمی شرکت A084
کد 12 رقمی شرکت IRK1A08402A9
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه زیر گروه سایر محصولات غذایی