اگ020455 - گام بانک اقتصاد نوین0204

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اگ020455
نماد 30 رقمی گام بانک اقتصاد نوین0204
کد 5 رقمی نماد AE8Q1
کد 12 رقمی نماد IRB7AE080241
نوع اوراق اوراق بدهی
نام شرکت گام بانک اقتصاد نوین0204
نام لاتین شرکت AG BankEghtsad0204
کد 4 رقمی شرکت AE08
کد 12 رقمی شرکت IRB7AE080249
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد