جخوز0000 - آتی فخوز-1402/03/02

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی جخوز0000
نماد 30 رقمی آتی فخوز-1402/03/02
کد 5 رقمی نماد JT081
کد 12 رقمی نماد IRO4FKHZ0081
نوع اوراق سهام
نام شرکت آتی فخوز-1402/03/02
نام لاتین شرکت FKHZ-F14020302
کد 4 رقمی شرکت FKHZ
کد 12 رقمی شرکت IRO4FKHZ0083
بازار بازار عادی آتی
کد تابلو 8
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه