بتهران2 - بیمه اتکایی تهران رواک50%تادیه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بتهران2
نماد 30 رقمی بیمه اتکایی تهران رواک50%تادیه
کد 5 رقمی نماد THRP2
کد 12 رقمی نماد IRO7THRP0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت بیمه اتکایی تهران رواک50%تادیه
نام لاتین شرکت Tehran Ruck Reins
کد 4 رقمی شرکت THRP
کد 12 رقمی شرکت IRO7THRP0006
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه بیمه غیرزندگی