اگ020719 - گام بانک صادرات ایران0207

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اگ020719
نماد 30 رقمی گام بانک صادرات ایران0207
کد 5 رقمی نماد AE141
کد 12 رقمی نماد IRB7AE140271
نوع اوراق اوراق بدهی
نام شرکت گام بانک صادرات ایران0207
نام لاتین شرکت AG BankSaderat0207
کد 4 رقمی شرکت AE14
کد 12 رقمی شرکت IRB7AE140274
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد