اگ020155 - گام بانک اقتصاد نوین0201

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اگ020155
نماد 30 رقمی گام بانک اقتصاد نوین0201
کد 5 رقمی نماد AG2Q1
کد 12 رقمی نماد IRB7AG020211
نوع اوراق اوراق بدهی
نام شرکت گام بانک اقتصاد نوین0201
نام لاتین شرکت AGBankEghtesadNovn
کد 4 رقمی شرکت AG02
کد 12 رقمی شرکت IRB7AG020219
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد