سکه0111پ05 - تمام سکه طرح جدید0111آینده

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سکه0111پ05
نماد 30 رقمی تمام سکه طرح جدید0111آینده
کد 5 رقمی نماد K0081
کد 12 رقمی نماد IRK1K00801B1
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت تمام سکه طرح جدید0111آینده
نام لاتین شرکت Gold Coin 0111p05
کد 4 رقمی شرکت K008
کد 12 رقمی شرکت IRK1K00801B6
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی