ضخکاوه1106 - اختیارخ خکاوه-11500-14011102

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضخکاوه1106
نماد 30 رقمی اختیارخ خکاوه-11500-14011102
کد 5 رقمی نماد 006W1
کد 12 رقمی نماد IROASDLP0061
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ خکاوه-11500-14011102
نام لاتین شرکت SDLP-14011102
کد 4 رقمی شرکت SDLP
کد 12 رقمی شرکت IROASDLP0065
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری