دشیمیح - ح . شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دشیمیح
نماد 30 رقمی ح . شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
کد 5 رقمی نماد DDPX1
کد 12 رقمی نماد IRR1DDPK0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
نام لاتین شرکت Daroupakhsh-R
کد 4 رقمی شرکت DDPK
کد 12 رقمی شرکت IRR1DDPK0103
بازار بورس
کد تابلو 5
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی