تسه1400 - امتیازتسهیلات مسکن سال1400

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تسه1400
نماد 30 رقمی امتیازتسهیلات مسکن سال1400
کد 5 رقمی نماد MZ391
کد 12 رقمی نماد IRO6MSKZ4001
نوع اوراق تسهیلات فرابورس
نام شرکت امتیازتسهیلات مسکن سال1400
نام لاتین شرکت Mortgage Right1400
کد 4 رقمی شرکت MSKZ
کد 12 رقمی شرکت IRO6MSKZ4008
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
زیرگروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن