ضحسیر616 - اختیارخ حسیر-22000-14020627

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضحسیر616
نماد 30 رقمی اختیارخ حسیر-22000-14020627
کد 5 رقمی نماد 216R1
کد 12 رقمی نماد IROARSKZ2161
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ حسیر-22000-14020627
نام لاتین شرکت RSKZ-O-14020627
کد 4 رقمی شرکت RSKZ
کد 12 رقمی شرکت IROARSKZ2163
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن