اگ020318 - گام بانک تجارت0203

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اگ020318
نماد 30 رقمی گام بانک تجارت0203
کد 5 رقمی نماد AD1Q1
کد 12 رقمی نماد IRB7AD010231
نوع اوراق اوراق بدهی
نام شرکت گام بانک تجارت0203
نام لاتین شرکت AG BankTejarat0203
کد 4 رقمی شرکت AD01
کد 12 رقمی شرکت IRB7AD010239
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد