کیان4 - صندوق س. با درآمد ثابت کیان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کیان4
نماد 30 رقمی صندوق س. با درآمد ثابت کیان
کد 5 رقمی نماد FKNF4
کد 12 رقمی نماد IRT1FKNF0004
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. با درآمد ثابت کیان
نام لاتین شرکت Kian ETF
کد 4 رقمی شرکت FKNF
کد 12 رقمی شرکت IRT1FKNF0008
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت