پارسان2 - گسترش نفت و گاز پارسیان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پارسان2
نماد 30 رقمی گسترش نفت و گاز پارسیان
کد 5 رقمی نماد PASN2
کد 12 رقمی نماد IRO1PASN0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
نام لاتین شرکت S*Parsian Oil&Gas
کد 4 رقمی شرکت PASN
کد 12 رقمی شرکت IRO1PASN0004
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن