پارسا211 - مشارکت لیزینگ پارسیان-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پارسا211
نماد 30 رقمی مشارکت لیزینگ پارسیان-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد LPAQ1
کد 12 رقمی نماد IRB5LPAR02B1
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مشارکت لیزینگ پارسیان-3ماهه18%
نام لاتین شرکت Lizing Parsian 18%
کد 4 رقمی شرکت LPAR
کد 12 رقمی شرکت IRB5LPAR02B3
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه واسطه‌گری‌های مالی و پولی
زیرگروه اعطای سایر اعتبارات