صایپا1122 - صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صایپا1122
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%
کد 5 رقمی نماد SP7Q2
کد 12 رقمی نماد IRB6SP0701C2
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%
نام لاتین شرکت Sokuk Saipa112
کد 4 رقمی شرکت SP07
کد 12 رقمی شرکت IRB6SP0701C9
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 9
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری