برن0203پ02 - برنج فجر0203 تجارت مازندران(پ)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی برن0203پ02
نماد 30 رقمی برنج فجر0203 تجارت مازندران(پ)
کد 5 رقمی نماد Y0051
کد 12 رقمی نماد IRK1Y0050231
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت برنج فجر0203 تجارت مازندران(پ)
نام لاتین شرکت Berenje0203 Fajr
کد 4 رقمی شرکت Y005
کد 12 رقمی شرکت IRK1Y0050239
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید سایر محصولات غذایی