عسیرجان2 - سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان2

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی عسیرجان2
نماد 30 رقمی سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان2
کد 5 رقمی نماد SIR21
کد 12 رقمی نماد IRBKSIR20291
نوع اوراق اوراق مشارکت کالا
نام شرکت سلف کلوخه سنگ آهن سیرجان2
نام لاتین شرکت Salaf Sirjan 2
کد 4 رقمی شرکت SIR2
کد 12 رقمی شرکت IRBKSIR20293
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج آهن