تسه0010 - امتیازتسهیلات مسکن دی1400

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تسه0010
نماد 30 رقمی امتیازتسهیلات مسکن دی1400
کد 5 رقمی نماد MZ371
کد 12 رقمی نماد IRO6MSKZ00A1
نوع اوراق تسهیلات فرابورس
نام شرکت امتیازتسهیلات مسکن دی1400
نام لاتین شرکت Mortgage Right0010
کد 4 رقمی شرکت MSKZ
کد 12 رقمی شرکت IRO6MSKZ00A6
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
زیرگروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن