تاپیکو2 - س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تاپیکو2
نماد 30 رقمی س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
کد 5 رقمی نماد PTAP2
کد 12 رقمی نماد IRO1PTAP0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
نام لاتین شرکت Tamin Petro.
کد 4 رقمی شرکت PTAP
کد 12 رقمی شرکت IRO1PTAP0001
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود