فسبزوار2 - پارس فولاد سبزوار

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فسبزوار2
نماد 30 رقمی پارس فولاد سبزوار
کد 5 رقمی نماد FSBZ2
کد 12 رقمی نماد IRO1FSBZ0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت پارس فولاد سبزوار
نام لاتین شرکت Sabzevar Steel
کد 4 رقمی شرکت FSBZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1FSBZ0001
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 5
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه