خعمراح - ح. توسعه و عمران شهرستان نائین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خعمراح
نماد 30 رقمی ح. توسعه و عمران شهرستان نائین
کد 5 رقمی نماد TONX1
کد 12 رقمی نماد IRR7TONP0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح. توسعه و عمران شهرستان نائین
نام لاتین شرکت Touse OmranNaeen-R
کد 4 رقمی شرکت TONP
کد 12 رقمی شرکت IRR7TONP0103
بازار فرابورس - پایه
کد تابلو 7
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری