زعف0110پ19 - زعفران0110نگین تروند قاینات(پ)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زعف0110پ19
نماد 30 رقمی زعفران0110نگین تروند قاینات(پ)
کد 5 رقمی نماد A0631
کد 12 رقمی نماد IRK1A0631101
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت زعفران0110نگین تروند قاینات(پ)
نام لاتین شرکت Zaferan 0008-63
کد 4 رقمی شرکت A063
کد 12 رقمی شرکت IRK1A0631103
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه زیر گروه سایر محصولات غذایی