دقاضیح - ح . داروسازی شهید قاضی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دقاضیح
نماد 30 رقمی ح . داروسازی شهید قاضی
کد 5 رقمی نماد GPHX1
کد 12 رقمی نماد IRR7GPHP0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . داروسازی شهید قاضی
نام لاتین شرکت SHGhazi Pharmacy-R
کد 4 رقمی شرکت GPHP
کد 12 رقمی شرکت IRR7GPHP0105
بازار فرابورس - پایه
کد تابلو 7
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی