چدن4 - تولیدی چدن سازان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی چدن4
نماد 30 رقمی تولیدی چدن سازان
کد 5 رقمی نماد CHDN4
کد 12 رقمی نماد IRO1CHDN0004
نوع اوراق سهام
نام شرکت تولیدی چدن سازان
نام لاتین شرکت producing CHDN
کد 4 رقمی شرکت CHDN
کد 12 رقمی شرکت IRO1CHDN0009
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه ساخت محصولات فلزی
زیرگروه تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده