سجام2 - مجتمع سیمان غرب آسیا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سجام2
نماد 30 رقمی مجتمع سیمان غرب آسیا
کد 5 رقمی نماد SASP2
کد 12 رقمی نماد IRO7SASP0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا
نام لاتین شرکت Asia Cement
کد 4 رقمی شرکت SASP
کد 12 رقمی شرکت IRO7SASP0003
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ