تکنوح - ح . تکنوتار

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تکنوح
نماد 30 رقمی ح . تکنوتار
کد 5 رقمی نماد TKNX1
کد 12 رقمی نماد IRR1TKNO0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . تکنوتار
نام لاتین شرکت Technotar-R
کد 4 رقمی شرکت TKNO
کد 12 رقمی شرکت IRR1TKNO0104
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه ماشین آلات و تجهیزات
زیرگروه تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه