زعف0210پ24 - زعفران0210نگین پارسیلون(پ)

آخرین تغییرات

1402/12/08 06:11:05
آخرین قیمت 798000.0000 0
اولین قیمت 798000.0000 0
بیشترین قیمت 798000.0000 0
کمترین قیمت 798000.0000 0
قیمت پایانی 798000 0
قیمت پایانی روز قبل 798000
حداکثر قیمت مجاز 841484.00 5.45
حداقل قیمت مجاز 761344.00 -4.59
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
میانگین حجم ماه 14549

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 7 0
حجم فروش 0 7
تعداد خرید 1 0
تعداد فروش 0 1

شناسه سهام

نماد فارسی زعف0210پ24
نماد 30 رقمی زعفران0210نگین پارسیلون(پ)
کد 5 رقمی نماد A0831
کد 12 رقمی نماد IRK1A08302A1
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت زعفران0210نگین پارسیلون(پ)
نام لاتین شرکت Zaferan 0210-83
کد 4 رقمی شرکت A083
کد 12 رقمی شرکت IRK1A08302A1
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه زیر گروه سایر محصولات غذایی