فوکا2 - فولاد کاویان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فوکا2
نماد 30 رقمی فولاد کاویان
کد 5 رقمی نماد FVAP2
کد 12 رقمی نماد IRO7FVAP0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت فولاد کاویان
نام لاتین شرکت Folad Kavian
کد 4 رقمی شرکت FVAP
کد 12 رقمی شرکت IRO7FVAP0003
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه