تیپیکو2 - سرمایه گذاری دارویی تامین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تیپیکو2
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری دارویی تامین
کد 5 رقمی نماد DTIP2
کد 12 رقمی نماد IRO1DTIP0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
نام لاتین شرکت Tamin Daroo
کد 4 رقمی شرکت DTIP
کد 12 رقمی شرکت IRO1DTIP0007
بازار بورس
کد تابلو 3
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید سایر محصولات دارویی