صیدک4042 - صکوک مرابحه صیدک404-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صیدک4042
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه صیدک404-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد SA3Q2
کد 12 رقمی نماد IRB6SA030442
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه صیدک404-3ماهه18%
نام لاتین شرکت SokukSaipaYadak404
کد 4 رقمی شرکت SA03
کد 12 رقمی شرکت IRB6SA030447
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 9
گروه تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
زیرگروه فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه