ثهام2 - صندوق س ثروت هامرز-سهام

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ثهام2
نماد 30 رقمی صندوق س ثروت هامرز-سهام
کد 5 رقمی نماد SEHM2
کد 12 رقمی نماد IRT1SEHM0002
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س ثروت هامرز-سهام
نام لاتین شرکت Hummers ETF
کد 4 رقمی شرکت SEHM
کد 12 رقمی شرکت IRT1SEHM0000
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام