زیر0203پ01 - زیره سبز 0203 کیمیابذر(پ)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زیر0203پ01
نماد 30 رقمی زیره سبز 0203 کیمیابذر(پ)
کد 5 رقمی نماد H0131
کد 12 رقمی نماد IRK1H0130231
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت زیره سبز 0203 کیمیابذر(پ)
نام لاتین شرکت ZirehKimiaBazr0203
کد 4 رقمی شرکت H013
کد 12 رقمی شرکت IRK1H0130234
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه زیر گروه سایر محصولات غذایی