ونیکی2 - سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ونیکی2
نماد 30 رقمی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌
کد 5 رقمی نماد NIKI2
کد 12 رقمی نماد IRO1NIKI0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌
نام لاتین شرکت Iran N. Inv.
کد 4 رقمی شرکت NIKI
کد 12 رقمی شرکت IRO1NIKI0003
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
زیرگروه شرکتهای صنعتی چند رشته ای