شیشه122ن - گواهی شیشه فلوت4بیرنگAسهند

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شیشه122ن
نماد 30 رقمی گواهی شیشه فلوت4بیرنگAسهند
کد 5 رقمی نماد L1221
کد 12 رقمی نماد IRK2GLAS1221
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی شیشه فلوت4بیرنگAسهند
نام لاتین شرکت Glass Commodity122
کد 4 رقمی شرکت GLAS
کد 12 رقمی شرکت IRK2GLAS1226
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه