دیران2 - ایران‌دارو

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دیران2
نماد 30 رقمی ایران‌دارو
کد 5 رقمی نماد IRDR2
کد 12 رقمی نماد IRO1IRDR0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت ایران‌دارو
نام لاتین شرکت Iran Darou
کد 4 رقمی شرکت IRDR
کد 12 رقمی شرکت IRO1IRDR0007
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 5
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی